AMPRNet QRT

För närvarande upplever vi störningar i tjänsten AMPRNet.

System gruppen tror sig ha lokaliserat felet och inväntar material för en uppgradering av nätverksutrustning.

/ Jon, SM4UZM

NAC144 – September

Radioklubben körde ytterligare en test i år. Den här gången kördes i vanlig ordning ifrån Bergebo skidanläggning.

Jan, SA4JEA; Jon, SM4UZM och Martin SM4WMD medverkade i testen.

Den här gången hade vi även besök av andra radio intresserade ifrån Borlänge.

AMPRNet – SM4

Vi har uppgraderat vår anslutning till AMPRNet. Där vi tidigare hade en radiolänk ifrån SUNET/Högskolan sitter numera en router med ”tunnel” hem till en av medlemmarna.

Vi länkar därifrån via 5 GHz radiolänk till vårt radio QTH utanför Borlänge.

Vi utvecklar ständigt denna lösning.

NAC144 – 4 juli

Föreningen aktiverar åter igen NAC144 den 4 juli från Bergebo. Den här gången ska vi försöka vara aktiva på den digitala delen också.

Vi träffas ca 18:30 vid parkeringen framför serverings byggnaden.