AMPRNet QRT

För närvarande upplever vi störningar i tjänsten AMPRNet.

System gruppen tror sig ha lokaliserat felet och inväntar material för en uppgradering av nätverksutrustning.

/ Jon, SM4UZM