Repeater

Repeaters

Föreningen äger och förvaltar tre repeaters för 70 cm bandet.

– En analog på kanal RU384 (RU8) (434.800)
– En D-STAR repeatern på RU392 (RU12) (434.900)
– En DMR på RU388 (RU10) (434.850)
 
RU8 körs nu med –2 MHz shift, in frekvens 432.800 MHz med 85,4 Hz subton.
Ingen 1750 Hz ton. Enligt gällande IARU rekommendationer.
 
D-STAR repeatern körs med –2 MHz shift, in frekvens 432.900 MHz.
Du skall ställa in din radio med följande DV alternativ:
UR: CQCQCQ
R1: SK4BW B
R2: SK4BW G (IRCDDB Gateway)
MY: (Din egen signal)
 
 

DMR repeatern körs med -2 MHz shift, in frekvens 432.850 MHz med colorcode 12.
Repeater ID är 240401.
Senaste användare http://dmr.darc.de/dmr-log.php?n=30&repeater=SK4BW

Gemensamma mottagarantenner: 4 stackade AERIAL OY

Förvaltare: Bo Bergström, SM4MJR