DX-Cluster

Föreningens DX-Cluster drivs av SM4ONW, Lars.

Via internet/Telnet:

Med ett terminalprogram, som t.ex. PuTTY.

Adress: cluster.sk4bw.net
Port :8000

Logga in med din anropssignal.

 

Användarmanual DX-cluster