AMPRNet – SM4

Vi har uppgraderat vår anslutning till AMPRNet. Där vi tidigare hade en radiolänk ifrån SUNET/Högskolan sitter numera en router med ”tunnel” hem till en av medlemmarna.

Vi länkar därifrån via 5 GHz radiolänk till vårt radio QTH utanför Borlänge.

Vi utvecklar ständigt denna lösning.