Dags att erlägga medlemsavgift 2023

Självklart skall du vara medlem i BSA och stödja driften av våra repeatrar och utrustningar. Även om du inte nyttjar repeatrarna just nu så bidrar du som medlem till att vi kan ha vår utrustning kvar, för dig och alla andra radioamatörer som bor eller hälsar på i vår bygd.

Medlemsavgiften är för närvarande 250 kr/år.

Betala in beloppet till PG 82 43 72-7, ange din anropssignal, eller namn, så vi vet vem som betalat. Skicka även ett mejl till bsa-(a)-sk4bw.net med din fullständiga adress och kontaktuppgifter.

Rapport från årsmötet

På klubbens digitala årsmöte som hölls den 11 april röstades två nya styrelsemedlemmar in i styrelsen. Det var Christopher SM4XBL och Johan SM4XFJ. De efterträder Lars-Gunnar SM4YPG som valt att hoppa av sitt uppdrag. Vi tackar Lars-Gunnar för sitt arbete i styrelsen.

Eftersom inget årsmöte hölls under 2020 så slog vi ihop årets möte med fjolårets, vilket mötesdeltagarna godkände. Förutom val av ovan nya styrelsemedlemmar kom förslag på att fortsätta hålla medlemsmöten och föredrag online. Repeateransvarige Bosse informerade även om att det finns arbete att göra på Nybroberget, som att måla om repeaterkuren och se över jordningar. Styrelsen kallar till en arbetsdag under sommaren.

Vidare så diskuterade mötesdeltagarna om att framöver enbart kalla till årsmöte via hemsida, sociala medier, SSA bulletinen etc. Medlemsavgiften för år 2022 beslutades vara oförändrad, d.v.s. 200 kr/år oavsett ålder, studerande eller annan moderklubb.

DMR driftsatt

SK4BW provkör en DMR-repeater.

434,850 -2MHz med colorcode 12 för er som vill provköra.

Den står på tillfälligt QTH och skall så snart vi hinner flyttas till Nybroberget.

För er som vill läsa mer om DMR: http://www.swedmr.se och http://www.dmr-marc.net/

// SM4UXQ Lars

SK4BW nu ansluten till AMPRnet

Nu har SK4BW med hjälp av Högskolan Dalarna fått en anslutning till APMRnet. Den kopplades in idag 27/5 med hjälp av några duktiga, klättervilliga amatörer. Tack SM4WMD, SM4UZM & SM4XBL!

Tanken är att förse  våra repeatrar och annat internet-anslutet en stabil redundant anslutning via AMPRnet.  Allt är inte klart men routrar och en server för DNS och Hemsida mm är driftsatta. Även radiolänk mot vårt repeater QTH är på plats, men andra ”änden” är inte klar än.

Mer info och bilder  kommer…  Du kan redan nu läsa mer om AMPRnet på http://network44.org

//Claes, SM4WOA

Repeater-nyhet

Nu har vi inom Borlänge Sändareamatörer äntligen fått igång våra nya repeatrar på Nybroberget.
Både den gamla RU8 (434.800) och den NYA D-STAR repeatern på RU12 (434.900) är nu driftsatta.
RU8 körs nu med –2 MHz shift, in frekvens blir då 432.800 MHz med 74,4 Hz subton. 1750 Hz ton fungerar inte längre. Enligt gällande IARU rekommendationer.
D-STAR repeatern körs med –2 MHz shift, in frekvens blir då 432.900 MHz.
Du skall ställa in din radio med följande DV alternativ:
UR: CQCQCQ
R1: SK4BW B
R2: SK4BW G ( kommande funktion för gateway)
MY: (Din egen signal)
Dock finns lite jobb kvar att utföra innan allt är fullt driftsatt och tillförlitligheten hög.