Rapport från årsmötet

På klubbens digitala årsmöte som hölls den 11 april röstades två nya styrelsemedlemmar in i styrelsen. Det var Christopher SM4XBL och Johan SM4XFJ. De efterträder Lars-Gunnar SM4YPG som valt att hoppa av sitt uppdrag. Vi tackar Lars-Gunnar för sitt arbete i styrelsen.

Eftersom inget årsmöte hölls under 2020 så slog vi ihop årets möte med fjolårets, vilket mötesdeltagarna godkände. Förutom val av ovan nya styrelsemedlemmar kom förslag på att fortsätta hålla medlemsmöten och föredrag online. Repeateransvarige Bosse informerade även om att det finns arbete att göra på Nybroberget, som att måla om repeaterkuren och se över jordningar. Styrelsen kallar till en arbetsdag under sommaren.

Vidare så diskuterade mötesdeltagarna om att framöver enbart kalla till årsmöte via hemsida, sociala medier, SSA bulletinen etc. Medlemsavgiften för år 2022 beslutades vara oförändrad, d.v.s. 200 kr/år oavsett ålder, studerande eller annan moderklubb.