Styrelsens sammansättning 2015

Så här ser styrelsen ut för 2015

Ordförande, Lars Möttönen SM4UXQ

Sekreterare, Robert Lind SM4WWO

Kassör, Per Helmfridsson SM4OUF

Ledamot, Jon Eriksson SM4UZM

Ledamot, Lars-Gunnar Andersson SM4YPG

 

/ Styrelsen