Medelmsavgift 2017

Dags att betala in medlemsavgiften för 2017!

Fortsätt stöd klubbens verksamhet genom att vara medlem. ditt bidrag betyder att vi kan hålla repeterar och annat i drift.

Betala in 200kr till Borlänge Sändareamatörer – Plusgiro 824 372-7  Märk med din signal

För att bli medlem, betala in medlemsavgiften på plusgirot, och skicka sedan ett
mail till klubben med adress och telefon!

bsa (a) sk4bw.net