Distriktsmöte i Distrikt 4

Alla SSA medlemmar och andra intresserade
inbjudes till distriktsmöte, i 4:de distriktet.
Plats Lindeskolan Nyborgsgatan i Lindesberg
Tid Lördagen den 22 oktober 2011.

Mer info se SSA´s Hemsida

//Styrelsen